Світова література, 8 клас. «Література доби Середньовіччя»

Тематичне оцінювання

І варіант

1)Дайте визначення газелі.

2)Що означає термін «канцона»?

3)З якої причини Данте опинився у потойбічному світі?

4)Охарактеризуйте проблематику творів О. Хайяма.

5)Розкажіть про особливості творчості трубадурів.

6)Проаналізуйте рубаї:

Мені нагадують людські серця

Крихке й тоненьке серце олівця –

Зламати легко, застругати важче,

Списати неможливо до кінця.

ІІ варіант

1)Дайте визначення рубаї.

2)Поясніть значення терміну «сирвента».

3)Поясніть, що у «Божественній комедії» дає підстави вважати її твором Перед- відродження.

4)Охарактеризуйте творчість відомих вам китайських поетів.

5)Схарактеризуйте поезію вагантів, назвіть провідні теми.

6)Проаналізуйте рубаї:

Я тільки й знаю, що знання шукаю,

В найглибші таємниці проникаю.

Я думаю вже сімдесят два роки

І бачу, що нічого я не знаю.