Світова література, 8 клас. «Література доби Середньовіччя»

Тематичне оцінювання

І варіант

1)Дайте визначення газелі.

2)Що означає термін «канцона»?

3)З якої причини Данте опинився у потойбічному світі?

4)Охарактеризуйте проблематику творів О. Хайяма.

5)Розкажіть про особливості творчості трубадурів.

6)Проаналізуйте рубаї:

Мені нагадують людські серця

Крихке й тоненьке серце олівця –

Зламати легко, застругати важче,

Списати неможливо до кінця.

ІІ варіант

1)Дайте визначення рубаї.

2)Поясніть значення терміну «сирвента».

3)Поясніть, що у «Божественній комедії» дає підстави вважати її твором Перед- відродження.

4)Охарактеризуйте творчість відомих вам китайських поетів.

5)Схарактеризуйте поезію вагантів, назвіть провідні теми.

6)Проаналізуйте рубаї:

Я тільки й знаю, що знання шукаю,

В найглибші таємниці проникаю.

Я думаю вже сімдесят два роки

І бачу, що нічого я не знаю.

Схема анализа учебника

 1. Автор, название, год издания.
 2. Структура учебника и нумерация.
 3. Содержание отдельных пунктов учебника:

   а) соответствие по содержанию и объему учебного материала «Обязательному минимуму содержания образования по предмету»;

   б) ставятся ли автором вопросы для самоконтроля;

 1. Анализ задач и упражнений учебника:

   а) достаточно ли задач и упражнений для закрепления теоретического материала и самостоятельной работы;

   б) расположены ли они с нарастанием трудности их решения;

   в) соответствует ли содержание задач целям воспитания учащихся;

   г) имеются ли задачи повышенной сложности?

   д) имеются ли задачи с занимательным и историческим содержанием?

 1. Доступным ли языком излагается содержание учебного материала; его убедительность; красочность; простота и т.п. Приведите примеры.
 2. Как иллюстрирован учебник (чертежи, рисунки, графики и т.п.), их качество и правильность расположения?
 3. Включен ли учебник в список рекомендованных учебников МО?
 4. Есть ли материал для внеклассной работы?
 5. Реализованы ли в учебнике межпредметные связи?
 6. Каковы методические отличия учебника от учебников других авторов?
 7. Ваше мнение об учебнике.